apglušinti

×apglùšinti tr. 1. apkurtinti: Didelis sprogimas apglušino žmones . 2. apsvaiginti: Rūpesčiai apglùšina žmogui galvą Jnš. Šitie dūmai apglùšino mane, skauda galvą Ds. Kaip davė kuolu galvon, ir apglùšino Dgl. | refl.: Ji turbūt apsiglùšino kur, kad jai pinigai nesueina Skr. 3. nustelbti: Žolės burokus visiškai apglùšino Viln. \ glušinti; apglušinti; priglušinti; suglušinti; užglušinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apglūšinti — ×apglū̃šinti žr. apglušinti: 1. Tik apglūšinai mane savo riksmu Onš. Traukinys kap surėkė, net mane apglū̃šino Auk. 2. Davė pačiai ausin, ir ta apglū̃šinta nugriuvo an žemės Auk. glūšinti; apglūšinti; nuglūšinti; priglūšinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apglušyti — ×apglùšyti žr. apglušinti 2: Jį grausmas teip apglušijo, kad žemėsna prisėjo kast Slk. glušyti; apglušyti; priglušyti; užglušyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apglūšyti — ×apglū̃šyti tr. žr. apglūšinti 1: Kai davė par ausį ir teip apglū̃šijo, kad nieko nesgirdi Lkm. glūšyti; apglūšyti; nuglūšyti; priglūšyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glušinti — ×glùšinti ( yti Skr), ina, ino tr. 1. kurtinti. glùšinamai adv.: Glušinamai dundėjo užpakalyje būbnas rš. 2. mušimu ar kuo kitu atimti sąmonę, svaiginti: Kam dar tu jį glùšini, jis ir teip jau glùšas Skr. 3. vadinti glušu: Neglùšink kitų,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glūšinti — ×glū̃šinti, ina, ino 1. žr. glušinti 2: Ar nūnai eisim glū̃šint žuvų? Nmn. 2. žr. glušinti 3: Usnes labai glū̃šina javus Lp. glūšinti; apglūšinti; nuglūšinti; priglūšinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuglūšinti — ×nuglū̃šinti tr. užguiti, užtrenkti: Jų marti visai nuglū̃šinta Auk. glūšinti; apglūšinti; nuglūšinti; priglūšinti; užglūšinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priglušinti — ×priglùšinti tr. 1. pritrenkti, apsvaiginti: Lazda rėžė, šunį tuoj priglùšino Brt. | Ši žinia mane visai priglùšino Užp. Jurgis lyg priglušintas stovėjo be žado P.Cvir. | refl.: Pirmiau prisiglùšino, o paskiau pinigus atėmė Jd. 2. pritrenkus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priglūšinti — ×priglū̃šinti žr. priglušinti 1: Perkūnas jį tep priglū̃šino, kad jis valandą neatsikvošėjo Klvr. Nušaut nenušauna, bet daug balsu priglū̃šina Dkš. glūšinti; apglūšinti; nuglūšinti; priglūšinti; užglūšinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suglušinti — ×suglùšinti tr. apsvaiginti, sugluminti: Tas jį visai suglùšino Lnkv. | refl.: Susiglùšinau ir nežinojau kas atsakyti Kt. glušinti; apglušinti; priglušinti; suglušinti; užglušinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užglušinti — ×užglùšinti tr. 1. apsvaiginti: Prirūkyta pirkios ertmė užglušindavo sąmonę rš. 2. užslopinti, nustelbti: Užglušino jo sakinį keli balsai rš. | Tie vaikai berėkdami man net ausis užglùšino Slm. glušinti; apglušinti; priglušinti; suglušin …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.